ÇIPALAMA ETKİSİ

ÇIPALAMA ETKİSİ

Çıpalama etkisi..  Ne olduğunu biliyor musunuz?  Çıpalama etkisi ya da çıpalama yanılgısı, beynimizin, ilk aldığı bilgiye çok fazla önem vermesinden kaynaklı olarak ilk gelen bilgiye takılı kalması, ve sonrasında gelen bilgilere yeterli derecede adapte olamama eğilimi.. Yani, beyin ilk gelen…